Ziekmelden
Op de eerste dag dat je ziek thuis blijft verwachten wij vóór 08.30 uur een bericht van één van je ouder(s)/verzorger(s). Ziekmelden via Magister heeft onze voorkeur. Zie hier een korte instructiefilm 'Ziekmelden door de ouder'.

Als ziekmelden via Magister niet kan of niet lukt, en voor alle andere afwezigheidstuurt één van je ouder(s)/verzorger(s) een e-mail naar verzuim-aschellens@parmantscholen.nl. Bellen naar school kan ook, ons telefoonnummer is 040 245 32 20.

Andere afwezigheid
Bezoek aan tandarts, dokter of andere geoorloofde afwezigheid kan alleen als je ouder(s)/verzorger(s) een brief meegeven waarop de reden van afwezigheid staat. De brief moet je inleveren bij je mentor. Je mentor ondertekent de brief. Voor vertrek van school lever je de ondertekende brief in bij de receptie.

Ziek naar huis
Als je tijdens de les ziek wordt en naar huis wilt, kan je een afwezigheidsmelding bij je mentor halen. Je mentor ondertekent dit. Je levert de afwezigheidsmelding in bij de receptie. De school neemt hierover dan direct contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Vaste afspraak is dat jij (of één van je ouder(s)/verzorger(s)) meteen bij thuiskomst naar onze receptie belt om aan te geven dat je goed thuis bent aangekomen.

Herstelmelding
Als je weer beter bent, geven je ouder(s)/verzorger(s) je een herstelmeldingsbrief mee. Daarop staat wanneer je weer terug op school bent gekomen. Je levert de herstelmeldingsbrief in bij je mentor.

Niet kunnen deelnemen lessen Lichamelijke Opvoeding (LO)
Als je niet aan de gymlessen kan deelnemen, moeten je ouder(s)/verzorger(s) dit per e-mail melden aan je mentor. De docent LO wordt op de hoogte gesteld. Je moet wel aanwezig zijn bij de gymles; dit is namelijk een verplicht vak. Als je vanwege een blessure langdurig niet kan deelnemen aan de gymlessen, kan de docent LO een aparte regeling met je treffen.

Bijzonder verlof
In een enkel geval kan de directie toestemming verlenen voor bijzonder verlof van één of meerdere uren of dagen. Daartoe dienen je ouder(s)/verzorger(s) vooraf schriftelijk een verzoek in te dienen bij de directie. In het verzoek moet worden aangegeven voor welke periode het verlof wordt aangevraagd en wat de reden ervoor is. Verlof voor extra vakantie kan en mag de directie niet toestaan. Het formulier verlofaanvraag leerlingen kan je hier downloaden en ingevuld en ondertekend inleveren bij je mentor.

Ongeoorloofd verlof
Als we geen afwezigheidsmelding hebben ontvangen van je ouder(s)/verzorger(s), geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verlof. Bij ongeoorloofd verlof informeren wij altijd je ouder(s)/verzorger(s). De teamleider wordt direct op de hoogte gebracht van dit verlof. Deze beslist in samenspraak met het ondersteuningsteam of er melding wordt gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Bij frequent ongeoorloofd verlof wordt altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.