We verwachten onze leerlingen 's ochtends om 08.25 op school. We beginnen elke dag om 08.30 met een mentormoment, een moment waar de mentor samen met de leerlingen de dag opstart. 
Hieronder vind je de schooltijden, lestijden en de maatregelen voor het te laat komen (naar school of de les).

 

 

Schooltijden

 Leerjaar 1

Maandag, dinsdag  08.30 - 14.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.55 uur
Donderdag, vrijdag           08.30 - 14.55 uur

 

 

Leerjaar 2

 

Maandag, dinsdag  08.30 - 14.00 uur
Woensdag, donderdag    08.30 - 14.55 uur
Vrijdag 08.30 - 12.55 uur

 

Lestijden
1e uur
(mentormoment)

08.30 - 08.45

2e uur 08.45 - 09.30 
3e uur 09.30 - 10.15
4e uur 10.15 - 11.00
Pauze 11.00 - 11.15
5e uur 11.15 - 12.00
6e uur 12.00 - 12.45
Pauze 12.45 - 13.15
7e uur 13.15 - 14.00
8e uur 14.00 - 14.45
9e uur
(mentormoment)

14.45 - 14.55

 

Te laat maatregelen

Te laat tot 08:45 uur
Om 08:30 uur moeten de leerlingen in het lokaal van de mentor zijn. Als een leerling tussen 08:30 en 08:45 uur komt, gaat hij of zij rechtstreeks naar dat lokaal. De mentor noteert het te laat komen.

Te laat na 08:45 uur
Als een leerling na 08:45 uur komt en dus te laat is voor de 1e les, moet er eerst een toegangsbriefje bij de receptie opgehaald worden. Zonder dit briefje wordt de leerling niet in de klas toegelaten.

Tussentijds te laat (leswisseling)
Ook tussentijds te laat komen tijdens een leswisseling geldt als te laat komen. De docent noteert dit in Magister. Een toegangsbriefje is bij tussentijds te laat komen niet nodig.

Drie keer te laat
Na drie keer te laat komen volgt corvee van vijfenveertig minuten of moet een leerling zich de volgende dag vóór 08:00 uur melden. Bij te laat komen zonder geldige reden moet de leerling de gemiste tijd op dezelfde dag inhalen.

Als het te laat komen vaker voorkomt, wordt de in te halen tijd langer. Er wordt altijd contact met ouder(s)/verzorger(s) opgenomen.
Zorgwekkend te laat komen melden we bij de leerplichtambtenaar.