Voor toelating op 't Antoon gelden specifieke voorwaarden of criteria. De voorwaarden hebben met name betrekking op de inpasbaarheid van de leerling en de begeleidingscapaciteit die we als school kunnen bieden. Wij begeleiden leerlingen die kunnen functioneren in groepsverband in kleine klassen.

We hanteren geen exacte criteria voor intelligentie en leerachterstanden. We richten ons vooral op leerlingen die functioneren binnen het vmbo. In principe zijn het leerlingen die op termijn een diploma kunnen halen. 

Bij plaatsing wordt uitgegaan van het advies van de basisschool en is dit ondersteund met gegevens uit het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Indien een ontwikkelingsperspectief aanwezig is, wordt dit ook toegevoegd.

DOCUMENTEN VOOR TOELATING

- Aanmeldformulier oriëntatiedag: na ontvangst hiervan nodigen wij de leerling uit voor een oriëntatiedag. Na de oriëntatiedag worden ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin de ondersteuningsbehoefte van hun kind besproken kan worden;
- Officiële aanmelding;
- Eventuele verslagen van onderzoeken;
- Ondertekende toelatingsbrief. Zes weken na het aanmelden krijgen ouders een toelatingsbrief. Als ouder(s) de toelatingsbrief ondertekenen en retourneren, is de toelating officieel en staat de leerling ingeschreven.

Van de basisschool ontvangen wij:
- Het onderwijskundig rapport;
- Het advies van de basisschool. 

TOELATINGSCOMMISSIE

De toelatingscommissie neemt een besluit over plaatsing of afwijzing van leerlingen na de officiële aanmelding. Deze commissie bestaat uit de volgende leden: maatschappelijk werkende, didacticus, teamleider van 't Antoon (voorzitter), leerjaarcoördinator leerjaar 1 en orthopedagoog.