Hieronder vind je een overzicht van alle aankomende kennismakingsactiviteiten die er nog zijn vóór de aanmeldweek. Klik op één van de activiteit om je aan te melden. Voor de Open Dag en de minilesjes is aanmelden niet nodig.

Oriëntatiedag leerlingen

Startdatum/tijd:
donderdag 23 maart 2023 09:00

Einddatum/tijd
donderdag 23 maart 2023 12:30

Omschrijving:
Om ’t Antoon te leren kennen, kunnen leerlingen uit groep 8 meedoen aan een oriëntatiedag. Het programma is:
- Het invullen van een vragenlijst;
- Rondleiding door het gebouw;
- Leesvaardigheid;
- Stop motion filmpjes maken;
- Gymles.

De volgende oriëntatiedag is op 23 maart, van 09.00 tot 12.30 uur. Klik op deze link om je hiervoor aan te melden.

Na de oriëntatiedag worden je ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij ons op school, waarin de ondersteuningsbehoefte besproken wordt.

Bij toelating op onze school vormen de gegevens van de oriëntatiedag, het onderwijskundig rapport van de basisschool en het gesprek met de ouders de basis voor het plan van aanpak in het eerste leerjaar. Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvraag.