Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten voor leerlingen en/of ouders/verzorgers van 't Antoon. Klik op een activiteit voor meer informatie, of aan te melden wanneer nodig.
Onder de foto vindt je en link naar een overzicht naar de schoolvakanties.

Gebeurtenis lijst

Algemene ouderavond leerjaar 1

maandag 25 september 2023 19:00 - 20:30 uur

De ouders/verzorgers van onze eerstejaars leerlingen zijn van harte welkom op deze algemene ouderavond, van 19.00 uur tot 20.30 uur op ’t Antoon. De avond wordt ingevuld door de mentor(en), in de stamlokaal

Aanwezigheid ouders/verzorgers is zeer gewenst! Waarom? Er komen deze avond belangrijke onderwerpen aan de orde:
• Elkaar ontmoeten
• De AntoonRoute
• Een dag op ’t Antoon
• Rubrics*
• Intekenlijst individuele gesprekken

* De Rubrics is een van onze meetinstrumenten om de voortgang van elke leerlingen tijdens hun schooltijd bij ons duidelijk in beeld te brengen. Daarbij is hulp van ouder(s)/verzorger(s) onmisbaar! 

Algemene ouderavond S2C, S2D en S2E

maandag 25 september 2023 19:30 uur - dinsdag 26 september 2023 21:30 uur

Deze ouderavond zal door de mentoren verzorgd worden.

Programma van de avond:
1.   Kennismaken met de mentor en met elkaar;
2.   Uitleg en verdere informatie over de gang van zaken in dit schooljaar;
Onderwerpen o.a.:  
 -  Organisatie van de school,
-  Rapportages en testen,
-  Uitstroom naar leerjaar 3,
-  Overzicht vmbo-bovenbouw,
- Activiteiten.
3.   Beantwoorden van eventuele vragen die u nog heeft.

De mentoren streven naar een eindtijd van ± 21.00 uur.

Gezien het belang van de onderwerpen die besproken worden stellen we uw aanwezigheid op deze avond zeer op prijs.

CITO leerjaar 1

dinsdag 26 september 2023 - donderdag 28 september 2023

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen nemen wij elk jaar CITO-volgtoetsen af.

Van dinsdag 26 t/m donderdag 28 september aanstaande nemen we 2 tot 3 toetsonderdelen per dag af, tijdens de tweede en derde lesuren. Deze toetsen nemen we af met de school iPad. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen voor de toetsen de volgende spullen bij zich hebben :
oortjes
• potlood + gum + puntenslijper
• geodriehoek

De boeken voor de tweede en derde lesuren hoeven de leerlingen niet mee te brengen. Vanaf het vierde lesuur gaan de reguliere lessen weer door.

We zouden het fijn vinden als u uw zoon/dochter hier vooraf over informeert.

DAT S2C, S2E, S2F

woensdag 27 september 2023 08:45 - 12:45 uur

Meer informatie volgt per e-mail

Studiedag - lesvrije dag

maandag 02 oktober 2023

Op deze dag hebben alle medewerkers van 't Antoon een studiedag. Deze dag is de school dicht en alle leerlingen hebben vrij.

NIO S1E

woensdag 04 oktober 2023 08:45 - 11:00 uur

Meer informatie volgt per e-mail

NIO S1F

donderdag 05 oktober 2023 08:45 - 11:00 uur

Meer informatie volgt per e-mail

DAT S2D

donderdag 05 oktober 2023 08:45 - 12:45 uur

Meer informatie volgt per e-mail

CITY RUN EINDHOVEN

zondag 08 oktober 2023 09:00 - 10:30 uur

Zondag 8 oktober is de RSM City Run. Deze vindt plaats in het centrum van Eindhoven.
Het lijkt ons leuk als we met een groep van onze leerlingen onze school kunnen vertegenwoordigen.

We zullen om 09.00 uur verzamelen. Het rennen start om 09.30 uur en eindigt om +- 10.30 uur.
De startlocatie is aan de Montgomerylaan. De finish aan de Vestdijk.
Kosten: €3,- per leerling

Lijkt het jouw dochter/zoon leuk om mee te rennen, geef haar/hem op (met toestemming) door het strookje hieronder ingevuld in te leveren bij mevrouw. du Bois.

Om goed voorbereid aan de start te staan op 8 oktober gaan we op school oefenen. Dit doen we na school, samen met meneer van Liempd, op: donderdag 7 september; 14 september; 21 september; 28 september en 5 oktober, om 15.00 uur.

NIO S1B

maandag 09 oktober 2023 08:45 - 11:00 uur

Meer informatie volgt per e-mail

1 2 3